Dịch vụ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên năm 2020

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là công ty có từ 2 đến 50 thành viên cổ đông góp vốn thành lập. Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng các tài sản của mình. Vui lòng xem chi phí thành lập CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN và những việc mà ANPHA sẽ thay bạn thực hiện bên dưới:

Tổng chi phí thành lập công ty tnhh 2 thành viên - 1.000.000đ

Tổng thời gian hoàn thành việc thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Các chi phí ngay sau khi thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Để thành lập công ty tnhh 2 TV doanh nghiệp cần chuẩn bị

Nhiệm vụ của ANPHA khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên cho bạn