Thuế môn bài là gì? Các bậc thuế & hạn nộp thuế môn bài 2020


Thuế môn bài được hiểu đơn giản là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Các quy định về thuế môn bài khá nhiều và rõ ràng, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết rõ về các bậc thuế, thời gian nộp và các quy định xử phạt về thuế môn bài.

Nội dung chính

  • Lệ phí môn bài là gì?
  • Mức thuế, bậc thuế môn bài phải nộp năm 2020
  • Thời gian khai lệ phí môn bài
  • Thời gian nộp lệ phí môn bài năm 2020
  • Cách nộp lệ phí môn bài 2020
  • Quy định xử phạt chậm nộp lệ phí môn bài 2020